· 

Nobelprijs Zernike 70 jaar

Minister Dijkgraaf overhandigde op 3 november de eerste fasecontrastmicroscoop van nobelprijswinnaar Frits Zernike aan de Rijksuniversiteit Groningen.